Odpowiedzialność wynikająca z przekonania

Działanie dla dobra klienta, pracowników i środowiska

Działalność społeczna i świadomość ekologiczna

Corporate Social Responsibility oznacza, że w firmie rodzinnej Klüh tradycyjnie sukces ekonomiczny i odpowiedzialność społeczna są nierozerwalnie ze sobą związane. Wewnętrzne procesy, w szczególności w polityce kadrowej, środowiskowej i jakości stawiają w przedsiębiorstwie poprzeczkę bardzo wysoko. Nasi klienci, partnerzy handlowi, pracownicy i lokalizacje stały się międzynarodowe. Dlatego Klüh stawia na odpowiedzialność w swojej działalności międzynarodowej i lokalnej.
Certyfikowany serwis i najlepiej wyszkoleni pracownicy gwarantują kompetencje na każdym polu działalności. Przy tym planowanie i pomiar jakości wykonanej pracy należą do naszych codziennych obowiązków.

Cele zarządzania środowiskiem

Redukcja zużycia paliwa i emisji CO2
Klüh w ostatnich latach uzyskał znaczące oszczędności paliwa. Między innymi stosujemy tylko pojazdy, których zużycie paliwa i poziom emisji zostały zoptymalizowane oraz które są wyposażone w automatykę Start-Stopp. Dzięki szkoleniom pracowników w zakresie ekonomicznej jazdy uzyskaliśmy ponadto znaczny poziom redukcji emisji w naszej flocie samochodowej.

Stosowanie maszyn sprzątających
Podczas stosowania maszyn do sprzątania emisja hałasu jest utrzymywana na możliwie najniższym poziomie; urządzenia powinny być przy tym wydajne i oszczędne w zużywaniu mediów i materiałów. Stawiamy również na zrównoważone postępowanie ze sprzętem w Klüh. Za pomocą giełdy maszyn producentów sprzętu możemy z jednej strony urządzenia, które się już sprawdziły w innych miejscach – odnowione i sprawdzone - użyć ponownie. Z drugiej strony maszyny, które w innych miejscach nie są już używane, zastosować w Klüh.

Stosowanie środków czystości
Działalność Klüh w sektorze sprzątania z poszanowaniem zasad ochrony środowiska opiera się na czterech filarach:

  • substancje niebezpieczne są zastępowane środkami mniej szkodliwymi.
  • w miarę możliwości stosowane są środki przyjazne dla środowiska.
  • pracujemy ze ścisłym systemem dozowania, który optymalizuje oddziaływanie na środowisko i jego ochronę.
  • przestrzeganie zaleceń dotyczących dozowania jest monitorowane i kontrolowane.

Tam, gdzie to technicznie możliwe, nasi pracownicy pracują z uprzednio przygotowanymi mopami i ścierkami. Do pracy w sektorach o podwyższonych wymogach sanitarnych stosujemy ściereczki o działaniu antybakteryjnym. Ponadto stawiamy coraz częściej na mechaniczne metody sprzątania.

Redukcja zużycia prądu
W całym budynku zarządu głównego Klüh w Düsseldorfie wymieniono w 2014 roku oświetlenie starego typu na oświetlenie LED. Pozwoliło to na redukcję zużycia prądu o 68 procent. Dla zdrowia naszego personelu jest to również korzystne, gdyż oświetlenie LED nie zawiera żadnych szkodliwych substancji. Ponadto światło jest przyjazne dla wzroku i nie miga. Parametry światła są zbliżone do światła dziennego.

 

Kompleksowe zarządzanie jakością

Klüh pracuje na trzech systemach zarządzania zgodnie z

  • DIN EN ISO 9001,
  • DIN EN ISO 14001 oraz
  • - Zasady SCC *.

Te systemy zarządzania tworzą zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i ochroną pracy.
Wszystkie specjalistyczne przedsiębiorstwa i oddziały Klüh pracują zgodnie z tymi systemami zarządzania jakością. Sektor ochrony uzyskał dodatkowo certyfikat zgodnie z DIN 77200 gwarantujący jego wysoki standard. Klüh Catering dysponuje kompleksowym systemem zarządzania jakością i posiada certyfikat zgodnie z normą EN ISO 9001:2008. W sprzątaniu nieruchomości Klüh zdobył certyfikat zgodnie z RAL-GZ 902. Znak jakości RAL potwierdza niezawodną wysoką jakość usług. Obok tych wewnętrznych audytów przeprowadzane są przez TÜV Austria audyty zewnętrzne.

W dziedzinie doskonalenia kadr i kwalifikacji została powołana do życia Akademia Klüh , nasz wewnętrzny instytut kształcenia i doskonalenia zawodowego. Akademia oferuje obszerny program szkoleń dla przedsiębiorstw specjalistycznych i koordynuje wszystkie działania z zakresu szkoleń i kształcenia zawodowego.

Wymienione certyfikaty oraz program akademii gwarantują stały wysoki poziom jakości. Ponieważ zadowolenie naszych klientów z wykonanych przez nas usług jest dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

» Twój kontakt

Frank Theobald

Frank Theobald

Management Board Chairman

Tel.: +49 211 90 68-01
f.theobald@klueh.de
 
Karl-Heinz Mair

Karl-Heinz Mair

Managing Director International

+49 211 90 68-501
k.mairklueh.de
 

» ANNUAL REPORT 2021

Klüh Multiservices can look back on 111 years of success.

Start your journey through time
 

» KLÜH W LICZBACH

Mitarbeiteranzahl
 

ROZWÓJ SPRZEDAŻY

2017803,3

2019851,8

2021813,9

Mitarbeiteranzahl
 

ILOŚĆ PRACOWNIKÓW

201749.512

201952.598

202152.391